Login:
Hasło:
   Strona startowa      O projekcie      Uczestnicy projektu      Moduły szkoleniowe      Harmonogram szkolenia      Ważne dokumenty      Dojazd      Kontakt  
Strona: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

Ekologiczna straż w Gdańsku

Opublikowano: 14-09-2010

W Gdańsku, z powodzeniem od dwóch lat działa specjalna sekcja straży miejskiej. Do głównych obowiązków strażników należy: typowanie miejsc zagrożonych ekologicznie oraz zapobieganie ich powstawaniu. Do zadań grupy należy też przeciwdziałanie dewastacji zieleni miejskiej i zaśmiecaniu miejsc publicznych oraz egzekwowanie przepisów z zakresu ochrony środowiska. W ramach obowiązków, w specjalnie oznakowanym radiowozie strażnicy i miejscy inspektorzy od ochrony środowiska objeżdżają Gdańsk, kontrolując w ten sposób podwórka, prywatne posesje czy tereny należące do firm. W momencie, gdy zauważą bałagan, brak odpowiednich pojemników do gromadzenia odpadów i ścieków bądź właści¬ciel nie podpisał właściwej umowy z firmą, upoważnioną do odbierania odpadów dają upomnienie. Jednak gdy to nie poskutkuje są zobowiązani to wlepiania mandatów - ich wysokość waha się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, a w wyjątkowych sytuacjach kara może sięgać nawet kilku tysięcy złotych! Według informacji Pawła Kwiatkowskiego - rzecznika gdańskiej straży miejskiej z chwilą wykrycia nielegalnego wysypiska śmieci funkcjonariusze sporządzają dokumentację i zabezpieczają materiały dowodowe, potrzebne do ustalenia winowajców. W ten sposób będzie można ich później ukarać (najpoważniejsze sprawy są kierowane do sądu grodzkiego). W ramach pracy strażnicy organizują również spotkania z gdańskimi uczniami. Opowiadają na nich dlaczego tak ważnym jest segregowanie odpadów. Poza tym organizowane są spotkania z radami osiedli, wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi. Na spotkaniach ludzie zgłaszają swoje uwagi na temat nieprzestrzegania zasad ochrony środowiska. Mimo iż grupa jest zbyt mała, aby być w wielu miejscach jednocześnie mogą liczyć na codzienną pomoc mieszkańców.

PTH Technika sp. z o.o.