Login:
Hasło:
   Strona startowa      O projekcie      Uczestnicy projektu      Moduły szkoleniowe      Harmonogram szkolenia      Ważne dokumenty      Dojazd      Kontakt  
Strona: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

Dodatkowe fundusze na ograniczanie ilości odpadów deponowanych na składowiskach

Opublikowano: 07-09-2010

Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt założeń do ustawy o odpadach, nad którym obecnie pracuje rząd. Zaproponowano w nim, aby opłaty za składowanie odpadów były dzielone pomiędzy gminy, urzędy marszałkowskie oraz fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dodatkowe fundusze najbardziej przydadzą się gminom - pomogą w inwestycjach, związanych z budową nowych zakładów przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów. Ministerstwo proponuje, aby z pieniędzy, które trafiają do marszałków województw za umieszczanie odpadów na składowiskach, 5% całej kwoty zostało właśnie u nich. 10% z pozostałej kwoty trafiałoby do gmin, na których terenie znajdują się składowiska. Reszta pieniędzy trafiałaby do kasy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (25%), a 35% do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Reszta, czyli 40 proc., będzie stanowiła dochody budżetów związków międzygminnych lub gmin prowadzących systemową gospodarkę odpadami komunalnymi. Proponowane założenia wprowadzają również nowe rozwiązania, takie jak możliwość przygotowania odpadów do ponownego użycia. Mają to być procesy odzysku polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie rzeczy, które mogą być ponownie użyte bez dodatkowego przetwarzania.

PTH Technika sp. z o.o.